حفظ اطلاعات و حریم خصوصی

 

هفت مطلق، از اعضاء خود اطلاعات شخصی ، محل سکونت و حساب بانکی را درخواست می‌کند. بهتر است کاربران ، اطلاعات درخواستی را به صورت صحیح در اختیار ما قرار دهند.


با رضايت و موافقت با موارد سياست امنيت اطلاعات، شما در حقيقت رضايت و موافقت خود را برای کمک به ما در پردازش اطلاعات شخصی خود، برای اجرای هر چه بهتر سياست امنيت اطلاعات، اعلام کرده ايد.


اين سياست، امنيت اطلاعاتی که ما جمع آوری ميکنيم را مشخص و نحوه استفاده از اين اطلاعات را توضيح ميدهد. هفت مطلق، امنيت اطلاعات شخصی شما را به شدت محفوظ نگاه داشته و از اطلاعات شخصی شما فقط در رابطه با شرايط سياست امنيت اطلاعات استفاده ميکند. ما اطلاعات شخصی شما و يا ليستی از مشتريان خود را نه به شخص ثالثی ميفروشيم و نه برای مدتی در اختيار کسی ميگذاريم. هر چند هفت مطلق در کشور جمهوری اسلامی ايران مديريت ميشود و تابع قوانين اين کشور است، در برخی شرايط خاص و دريافت دستور از مراجع ذيصلاح لازم است تا اطلاعات مورد نياز در اختيار مرجع ذيصلاح قرار داده شود.
 

 

با پذيرفتن سياست امنيت اطلاعات و پذيرفتن بخش "موافقت سياست امنيت اطلاعات" در زمان عضويت، در حقيقت شما با آشکار شدن اطلاعات خود برای ما و استفاده ما از اطلاعات شخصی خود موافقت کرده ايد و ما را برای انجام موارد ذکر شده در سياست امنيت اطلاعات هدايت کرده ايد.